Aanpassingen sluis Kralings Verlaat in Rotterdam

Aanpassingen sluis Kralings Verlaat in Rotterdam

De sluis Kralings Verlaat

Een aanpassing in de sluis Kralings Verlaat in Rotterdam is een van de maatregelen om de blauwalgoverlast in de Kralingse Plas aan te pakken.

De sluis wordt jaarlijks ongeveer 2.000 keer gebruikt en is zo verantwoordelijk voor bijna een derde deel van de toevoer van voedingsstoffen vanuit de Rotte naar de Kralingse Plas. Dit komt voornamelijk door het zogenoemde schutten van de sluis (het doorvaren van boten). Ook sluisdeuren zelf lekken water vanuit de Rotte naar de Kralingse Plas. 

De aanpassingen aan de sluis zorgen ervoor dat er via de sluis geen voedselrijk water meer de Plas inkomt. In de toekomst gebruiken we water uit de Kralingse Plas en geen water uit de Boezem voor het vullen van de sluis. 

Daarbij helpt een pomp van het naastgelegen gemaal van het hoogheemraadschap. Die pomp is visvriendelijk. Dit wil zeggen dat vissen die per ongeluk in de leiding terecht komen er zonder beschadigingen weer uit komen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden ook lekkages in de sluisdeuren verholpen.

De werkzaamheden aan de sluis duren nog tot 15 december 2020. Dit valt buiten het vaarseizoen, dan is er minder vaarverkeer. De sluis is in deze periode gestremd voor vaartuigen.