Elke druppel telt!

Elke druppel telt!

Infographic: samen werken aan een goede leefomgeving in het veranderende klimaat

Het klimaat verandert en daar moeten we ons op voorbereiden. Op initiatief van hoogheemraad Agnes van Zoelen vond afgelopen vrijdag een digitale bijeenkomst plaats met wethouders uit ons beheersgebied over samen werken aan een klimaatbestendige toekomst.

Onderwerp van gesprek was onder meer deze infographic (pdf, 5.0 MB). Op de infographic is een samenvatting te zien van de gezamenlijke opgaven voor het hoogheemraadschap en de gemeenten.

Foto Agnes van Zoelen tijdens de digitale bijeenkomst

De opgaven volgen uit de verschillende stresstesten die wij, en de gemeenten, hebben gedaan om de gevolgen van de klimaatverandering in zicht te krijgen. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomst is het treffen van gezamenlijke maatregelen.