Elske Schreuder vervangt Ron Gast in het algemeen bestuur

Elske Schreuder vervangt Ron Gast in het algemeen bestuur

Elske Schreuder

Algemeen bestuurder Ron Gast is verhuisd naar een woonplaats buiten het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard. Zijn plaats wordt daarom nu ingenomen door Elske Schreuder. We bedanken Ron Gast voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Elske Schreuder is net als Ron Gast lid van de fractie Water Natuurlijk. Ze wil zich in deze tijd van klimaatverandering, economische druk en andere uitdagingen inspannen om een leefbaar landschap te bewaren. Dat betekent voor haar samenwerken, creatief maatwerk, toekomstgericht zijn maar ook het waardevolle behouden. Biodiversiteit bewaken en innovatie stimuleren. Democratisch tot beleidskeuzes komen. ‘Ik gun alle  (toekomstige) inwoners en ‘gebruikers’ (mens, dier, plant, organisatie) van ons veenweidegebied en onze dorpen en steden een duurzame, mooie en veilige leefomgeving.’

Kijk voor meer informatie over Elske Schreuder op https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/bestuur/wie-zitten-er-in-het-algemeen-bestuur.