Extra zoetwater via Bergsluis door droogte

Extra zoetwater via Bergsluis door droogte

Bergsluis

Het hoogheemraadschap laat vanavond en vannacht extra zoetwater het gebied instromen vanwege de aanhoudende droogte. Per seconde laten we een hoeveelheid water binnen, die gelijk staat aan drie volle badkuipen met water.

Dit gebeurt via de Bergsluis in Rotterdam. Het zoetwater, dat komt vanuit het gebied van het hoogheemraadschap van Delfland, is nodig om verzilting van het water in ons gebied tegen te gaan.

Door de lage waterafvoer van de Rijn kunnen de rivieren minder tegendruk leveren richting zee. Het water van de Nieuwe Maas is daardoor zouter geworden bij het Boerengat. We laten daarom geen water meer in vanuit deze rivier. Het heeft daarnaast sinds maart niet of nauwelijks meer geregend in ons gebied. Vanuit de Hollandsche IJssel en de Lek laten we daarom extra zoetwater ons beheersgebied instromen. Dat zoete rivierwater is belangrijk voor de waterkwaliteit, planten, bomen en dieren en voor boeren en tuinders.

Vanaf morgenavond laten we nog meer zoetwater het gebied in. Dit doen we voorlopig tot dinsdagochtend 28 april. Daarna beoordelen we de situatie opnieuw.