Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2019

Afvalwaterzuivering Kralingseveer

Ons bestuur besprak deze week het jaarverslag 2019. Hierin staat de bestuurlijke verantwoording over de uitvoering van onze waterschapstaken afgelopen jaar, in relatie tot onze programmabegroting 2019.

Het jaar 2019 was onder andere het jaar van de waterschapsverkiezingen met een nieuw algemeen bestuur, een nieuw college en door het vertrek van de dijkgraaf, ook een nieuwe dijkgraaf.

Het jaar 2019 was ook het jaar dat klimaatverandering en ICT-veiligheid op alle agenda’s stonden, dat stikstof- en de PFAS-problematiek veel werkzaamheden stil legden, maar ook een jaar dat qua waterwerkzaamheden relatief stabiel verliep zonder grote uitschieters.

Het jaarverslag geeft antwoord op vragen als:

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? We zijn nu vier van de zes jaar van het Waterbeheerplan onderweg en dus nog twee jaar te gaan om de ambities en doelen te halen.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? Onze zes-jarenambities en doelen staan in het Waterbeheerplan 2016-2021. Elk jaar bepalen we in de begroting welke maatregelen wij in dat jaar gaan uitvoeren om de doelen te realiseren. Voor 2019 hebben we 92% van de geplande 140 maatregelen gerealiseerd. De rest verwachten we dit jaar af te ronden.

Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft antwoord op de eerste twee vragen. We lichten ook per programma toe wat dit heeft gekost. De jaarrekening richt zich op de financiële verantwoording en het rekeningresultaat.  

Download

Financieel jaarverslag 2019 (pdf, 3.3 MB)