Geen verhoogd risico verspreiding legionella op onze zuiveringen

Geen verhoogd risico verspreiding legionella op onze zuiveringen

Afvalwaterzuivering Kralingseveer

Het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rapport uitgebracht waarin afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn genoemd die een verhoogd risico op verspreiding van legionella hebben.

Er zijn 14 rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen die een verhoogd risico vormen voor de vermeerdering en verspreiding van legionella. Het betreft afvalwaterzuiveringsinstallaties waar warme (deel-)stroombehandeling wordt toegepast. Schieland en de Krimpenerwaard maakt geen gebruik van deze processen en heeft dus geen van de genoemde 14 installaties in beheer.

Download rapport legionella