Genomineerd voor 'BovensteBesteBermbeheerder2020'

Genomineerd voor 'BovensteBesteBermbeheerder2020'

Koninginnenpage

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is genomineerd voor de titel 'BovensteBesteBermbeheerder2020'. De prijs is in het leven geroepen door De Vlinderstichting, in samenwerking met Stichting Groenkeur.

Bijna honderd mensen hebben een organisatie, instantie of persoon genomineerd die goed bezig is met bermbeheer. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben bloemrijke bermen. Die zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook goed voor de natuur.

Meer kans voor planten en dieren door aangepast maaien

De dijken en bermen in ons gebied worden gemaaid op verschillende momenten. Als een aannemer gaat maaien, moet hij rekening houden met het leven van planten en dieren. Door stroken met gras te laten staan, krijgen planten meer kans om zich te ontwikkelen. Insecten kunnen in het gras schuilen wat er nog staat. Bermen en dijken worden zo bloemrijker en trekken meer insecten aan. Begin juni ontdekte een ecoloog van een aannemer een bijzondere vlinder langs een van de dijken in ons gebied. In bermen langs de wegen in de Krimpenerwaard, die wij beheren, staan steeds meer soorten planten.

Deze week wordt bekendgemaakt wie de beste bermbeheerder van 2020 is. De winnaar krijgt een mooie houtsculptuur, gemaakt door houtdraaier Otto Koedijk.