HBO-studenten doen onderzoek naar efficiënter dijkbeheer

HBO-studenten doen onderzoek naar efficiënter dijkbeheer

Dijkexcursie met studenten van de Hogeschool Rotterdam

HBO-studenten van de opleidingen Watermanagement en Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam adviseerden het waterschap over efficiënter dijkbeheer.

Ze deden onderzoek naar hoe we als waterschap ons dijkbeheer efficiënter kunnen maken door gerichte metingen uit te voeren bij bepaalde dijktrajecten. Op 7 juli presenteerden ze tijdens een online bijeenkomst hun bevindingen aan medewerkers van het waterschap.

Het keuzevak ‘Dijkmonitoring’ werd dit jaar twee keer aangeboden aan HBO-studenten op de Hogeschool Rotterdam. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verzorgde gastlessen en gaf de studenten een inkijkje in de alledaagse praktijk van het waterbeheer. De opdracht die zij meekregen: hoe kan monitoring bij dijken bijdragen aan een goed en efficiënter dijkbeheer?

De studenten bezochten een stuk dijk dat mogelijk kwetsbaarder is om onder bepaalde omstandigheden te bezwijken doordat er bijvoorbeeld een sloot dicht bij de dijk ligt of door een begraafplaats tegen de dijk. Hun belangrijkste advies was om juist op die plekken extra metingen te doen. Daarbij zijn diverse meettechnieken mogelijk zoals metingen van waterdruk, erosie of temperatuurverschillen.

Waterbeheerders van de toekomst

Het waterschap is blij met de inzet van de studenten. Niet alleen omdat ze zich duidelijk goed verdiept hebben in het dijkbeheer en wat daar allemaal bij komt kijken, maar ook omdat het waterschap zo ook nuttige en soms ook verrassende inzichten meekrijgt van de studenten. Bovendien investeren we als waterschap zo ook in de waterbeheerders van de toekomst: mogelijk komen zij bij ons of een ander waterschap te werken.