Heliport Rotterdam is Groen!

Heliport Rotterdam is Groen!

Heliport is Groen! (beeld: Arnoud Verhey)

Het project Heliport Groen is klaar. Het binnenterrein van dit opvallende punthuizencomplex in Rotterdam, ook wel het Kabouterdorp genoemd, is veranderd in een mooi groen, bloemrijk en klimaatbestendig gebied.

Twee jaar geleden ontstond het plan vanuit een bewonersinitiatief om een deel van het versteende binnenterrein te vervangen door groen. Dat was de aanzet voor een samenwerking tussen bewoners, gemeente en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om het hele binnenterrein aan te pakken. Het nieuwe binnenterrein moest groener en klimaatbestendig: beter bestand tegen langdurige, hevige regen, extreme hitte en droogte.

Diana Vergeer, bewoner en initiatiefnemer van Heliport Groen: “Ik ben trots op wat we met z’n allen voor elkaar hebben gekregen. In het voorjaar van 2021 krijgt het binnenterrein ook nog heel veel mooie bloemen. Bewoners, bezoekers en passanten kunnen dan genieten van het kleurige Heliport.”

Klaar voor hoosbui, hitte én hergebruik

Het binnenterrein is een klimaatbestendig plein geworden. Stenen zijn vervangen door verschillende soorten groen en bloemen, in totaal bijna 500 vierkante meter. Voorheen stroomde regenwater van de daken en het plein rechtstreeks het riool in. Zonde van dat schone regenwater en een onnodige belasting voor het riool – dat heeft het al zwaar genoeg bij hoosbuien. Er is nu een schoonwaterriool aangelegd. Regenwater van het plein en daken wordt straks opgevangen en geleid naar de Karnemelkshaven, het water dat rond en door het complex stroomt.

De nieuwe speeltoestellen op het plein zijn van hout gemaakt en er wordt een ‘wormenhotel’ geplaatst. Hierin wordt groente-, fruit- en etensafval omgezet in compost. Die compost wordt weer gebruikt voor het groenonderhoud op het binnenterrein. Dat wordt deels door betrokken bewoners onderhouden, en deels door de gemeente.

samen met de buurt

Het plan is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen bewoners, VVE’s, wijkraden in het Oude Noorden en de Agniesebuurt, de gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en stichting Tussentuin.

Bewoners (ook kinderen) konden in 2019 bij bewonersbijeenkomsten meedenken en -beslissen. Zo werd het idee voor een nieuwe inrichting van het binnenterrein steeds concreter en is het ontwerp elke keer verder aan de wensen van bewoners en woningeigenaren aangepast. Tijdens het proces heeft iedereen in kunnen brengen en is er naar bewoners geluisterd, om zo tot een mooi, functioneel en breed gedragen ontwerp te komen.