Het milieujaarverslag van onze zuiveringen is beschikbaar

Het milieujaarverslag van onze zuiveringen is beschikbaar

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Kralingseveer

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zuivert jaarlijks een enorme hoeveelheid afvalwater in zijn afvalwaterzuiverings- installaties (awzi's). In 2019 hebben al onze negen zuiveringen het afvalwater van zo’n 595.000 inwoners gezuiverd, ruim 56 miljoen kuub.

Voor het schoonmaken van het vuile water verbruiken we onder andere chemicaliën en veel energie. Het proces om water schoon te maken kan het milieu belasten. In het milieujaarverslag kunt u lezen wat voor effect het heeft op het milieu, welke regels er gelden en hoe wij ons daaraan houden.

U kunt het Publieksmilieujaarverslag 2019 (pdf, 356 kB) nu nalezen.