Hoe kunnen de waterschappen helpen tijdens de corona crisis

Hoe kunnen de waterschappen helpen tijdens de corona crisis

Zoals we inmiddels allemaal weten is Corona, of COVID19 of SARS-CoV-2, een virus dat vrij makkelijk overdraagbaar is van mens op mens. Zeker omdat dit virus een lange incubatietijd heeft van twee weken kan het goed gebeuren dat besmette mensen al anderen hebben aangestoken zonder dat die het zelf weten. Dit maakt het een lastig virus om te volgen en daarom heeft de overheid voor de meest praktische oplossing gekozen; afstand houden.

Nu alles weer wat versoepeld wordt, hoe kunnen we dan in de gaten houden of er geen tweede golf aan komt? Hier kunnen de waterschappen bij helpen. Het is aangetoond dat delen van het Corona virus terug te vinden zijn in onze uitwerpselen, nog vóór een patiënt symptomen vertoont. Met deze gedachte is het volgende onderzoek voorgesteld: kunnen we door Corona te meten in het rioolwater aantonen dat de hoeveelheid besmettingen toeneemt nog vóórdat de patiënten zich hebben aangemeld bij de dokter?

Hier zitten wel wat haken en ogen aan:

  • De hoeveelheid Corona deeltjes is erg laag in afvalwater. Na het rioolstelsel is er vaak nog maar weinig over van het virus. Positieve kant is wel dat Corona  uit afvalwater nagenoeg niet meer voor infectie kan zorgen.
  • Om dit onderzoek tot een succes te brengen moet de samenwerking tussen alle partijen; huisartsen, waterschappen, gemeentes en onderzoekslaboratoria, vlekkeloos verlopen.
  • Dit onderzoek is op dit moment nog een een theorie en moet eerst gecontroleerd worden.

En dit is waar we nu staan. In de komende tijd zal er in het Rotterdam-Rijnmond gebied een onderzoek plaatsvinden  waarbij de metingen op een afvalwaterzuivering worden vergeleken met de (anonieme) meldingen bij huisartsen. Ook wordt er gekeken in hoeverre we kunnen “inzoomen” tot wijkniveau door op rioolgemalen te meten.

Op deze manier kunnen wij als waterschap ook ons steentje bijdragen aan de volksgezondheid en het virus onder controle houden.

Voor meer informatie over dit onderzoek verwijzen wij u door naar KWR en hun artikel hierover:https://www.kwrwater.nl/actueel/volgen-van-sars-cov-2-in-rioolwater-en-in-patienten/