Hoogheemraadschap brengt rivierkreeften in kaart

Hoogheemraadschap brengt rivierkreeften in kaart

Het meten van de Amerikaanse rivierkreeft

In ons hele beheergebied doen we onderzoek naar Amerikaanse rivierkreeften. Het onderzoek vindt plaats op ongeveer honderd locaties. Via het onderzoek willen we meer zicht krijgen op de leefplekken, de aantallen en de soorten rivierkreeften. We willen deze informatie, omdat Amerikaanse rivierkreeften een negatieve invloed op het watersysteem kunnen hebben.

Om data te verzamelen, plaatst een onderzoeksbureau op elke onderzoekslocatie ruim tien kreeftenkorven met lokaas in het water. De korven worden de volgende dag geleegd. Per korf wordt het aantal, de soort en de grootte van de aangetroffen kreeften geregistreerd. Zo komen we meer te weten over waar welke kreeften voorkomen en hoe groot de populatie Amerikaanse rivierkreeften is in het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard. We gebruiken de informatie uit het onderzoek om risico’s beter te kunnen schatten en om maatregelen daarvoor af te stemmen met de verantwoordelijke instanties. De komende jaren willen we het onderzoek herhalen.

GEVAAR VOOR MENS EN DIER?

De Amerikaanse rivierkreeft komt van nature niet in Nederland voor. Zeker wanneer in een gebied veel van deze rivierkreeften leven, kunnen ze zorgen voor overlast. Amerikaanse rivierkreeften woelen de waterbodem om en graven holen, waardoor waterplanten losraken en oevers verzwakken en afkalven. Door afkalving wordt de sloot troebel en ontstaat er meer bagger. De kreeften eten veel planten en dieren die hier van nature voorkomen en ze planten zich snel voort. Al deze aspecten samen kunnen de ecologische balans verstoren en de biodiversiteit doen afnemen.