Hoosbuiproof Heliport in Rotterdam

Hoosbuiproof Heliport in Rotterdam

Heliport Rotterdam

In Rotterdam werken de gemeente en het hoogheemraadschap al lange tijd samen met bewoners om de stad beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat: langdurige, hevige regen en extreme hitte.

In het tweede kwartaal van 2020 gaan bewoners en overheid zo ook aan de slag in het gebied Heliport-Stroveer in het Oude Noorden. Samen met de Stichting Tussentuin, de gemeente en het hoogheemraadschap maakten buurtbewoners een verbeterplan voor het betegelde binnenterrein. Dit nieuwe ontwerp biedt alle ruimte voor spelen, groen én water.

Nu nog stroomt regenwater van de daken en het plein rechtstreeks het riool in. Zonde van dat schone regenwater en een onnodige belasting voor het riool – dat heeft het al zwaar genoeg bij hoosbuien.

Buurtbewoners zagen dat dit ook anders kan. Dit bijzondere stukje stad wordt namelijk omringd door water; een aftakking van de Rotte. Dé plek voor het overtollige regenwater. Samen met Stichting Tussentuin, de gemeente en het hoogheemraadschap maakten zij daarom een verbeterplan voor het binnenterrein, met ruimte voor spelen, groen en water. Een teveel aan regenwater loopt straks naar de Rotte in plaats van de riolering.

Het college van het hoogheemraadschap stelt aan het algemeen bestuur voor om de aanleg van dit plein ook financieel te ondersteunen. Dit voorstel wordt op 25 maart 2020 behandeld. Tot die tijd neemt de gemeente voorbereidende werkzaamheden. Het project is volgens planning aan eind 2020 afgerond en toegankelijk voor iedereen.