Innovatieve waterspanningsmeters getest in KIJK-dijk

Innovatieve waterspanningsmeters getest in KIJK-dijk

Dijken in ons gebied beschermen ons tegen overstromingen van rivieren. Om hun werk goed te doen, moeten de dijken sterk zijn en bestand tegen de druk van het rivierwater. Om die waterdruk te meten worden sensoren in dijken geplaatst: waterspanningsmeters. In de KIJK-dijk worden nieuwe, innovatieve waterspanningsmeters getest.

In het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden de dijken in Nederland de komende jaren versterkt om ook voor de toekomst de waterveiligheid te kunnen garanderen. Ook wordt steeds gezocht naar innovaties die de waterveiligheid van Nederland verder verbeteren. In dat kader worden nieuwe waterspanningsmeters getest in de Hollandsche IJssel dijk bij Ouderkerk aan den IJssel, een dijkdeel dat onderdeel is van het traject van dijkversterking KIJK, tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel.

De waterdruk is van grote invloed op de sterkte van de dijk en dus is het belangrijk die waterdruk zo goed mogelijk te monitoren. In gebieden met een veenrijke ondergrond vindt vaak gasvorming plaats. Dat gas kan dan ook een bel vormen in de zogenaamde sensorkamer van de meter, wat de metingen verstoort. Zelfontgassende waterspanningsmeters, die ontwikkeld worden door het bedrijf Fugro, voeren eventueel gas in de sensorkamer automatisch af zodat de meting van de waterdruk te allen tijde onverstoord kan doorgaan.


De Krimpenerwaard is met zijn veengrond een geschikt gebied om de innovatieve spanningsmeters te testen. Tussen 2016 en 2018 heeft Fugro in de IJsseldijk Noord in Ouderkerk aan den IJssel metingen gedaan naar de gasbelproblematiek. Op dezelfde locatie zijn onlangs op vrijdag 12 juni 2020 twee zelfontgassende waterspanningsmeters en twee gewone waterspanningsmeters geplaatst. De komende maanden worden vergelijkende metingen uitgevoerd. Na de zomer verwachten we de eerste resultaten en moet blijken of deze nieuwe meettechniek de gewenste betrouwbare gegevens levert.


De test wordt uitgevoerd als onderdeel van de zogenaamde Project Overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) van het HWBP.