Inspraak-procedure peilbesluiten Krimpenerwaard

Inspraak-procedure peilbesluiten Krimpenerwaard

Peilbesluiten Krimpenerwaard

Tijdens twee informatiebijeenkomsten worden de belangrijkste wijzigingen op de peilbesluiten verder toegelicht en kunt u aandacht vragen voor uw belang.

Het hoogheemraadschap regelt met gemalen, stuwen en inlaten het niveau van het water in de polder. Dit noemen wij het waterpeil. De waterpeilen in een gebied liggen vast in een peilbesluit. Zeven peilbesluiten in de Krimpenerwaard gelden tot eind 2020. Deze peilbesluiten worden vernieuwd.

Heeft u een belang bij de peilbesluiten Krimpenerwaard? Op 3 september is de formele inspraak-procedure voor de ontwerp-peilbesluiten gestart.

Tijdens twee informatiebijeenkomsten worden de belangrijkste wijzigingen op de peilbesluiten verder toegelicht en kunt u aandacht vragen voor uw belang.

  • Donderdag 10 september, locatie De Zwaan, Kerkweg 2 in Berkenwoude
  • Woensdag 16 september, locatie Amicitia, Raadhuisplein 1-5 in Lekkerkerk

In verband de RIVM-richtlijnen is vooraf aanmelden verplicht. Dit kan via www.hhsk.nl/peilkrimpenerwaard.

Lees verder om meer te weten over de peilbesluiten Krimpenerwaard.