Kostenberekening 2021-2024

Kostenberekening 2021-2024

IJsseldijk

Het bestuur van ons hoogheemraadschap besprak deze week het zo genoemde meerjarenperspectief 2021-2024. Deze kostenberekening wordt op basis van onze missie en strategie (waterbeheerplan), de financiële en beleidsmatige kaders voorwaarden bepaald. Hierbij kijken we ook wat dit betekent voor de tarieven van de waterschapsbelastingen.

Bij het maken van deze meerjarenbegroting is de verspreiding van het coronavirus COVID-19 het alles overheersende onderwerp. Dit maakt het opstellen van een meerjarenperspectief lastiger, aangezien we nog niet weten wat de gevolgen gaan zijn van de coronacrisis. In dit stuk zijn wij uitgegaan van de dingen die wij weten, zaken die onzeker zijn qua gevolgen nemen we op in de risicoparagraaf. Het meerjarenperspectief is de basis voor de programmabegroting voor 2021, die in de verenigde vergadering van november wordt vastgesteld.

Bekijk de programmabegroting 2020 en de tarieven voor dit jaar.

Download

Meerjarenperspectief 2021-2024 (pdf, 500 kB)