Maaien in fases voor stevige oevers en meer planten en dieren

Maaien in fases voor stevige oevers en meer planten en dieren

Gele lis

Vanaf eind september maaien we de bermen en de oevers in de Krimpenerwaard. Net als op dijken maaien we hier in delen. Zo krijgen planten, bloemen, vogels, insecten en andere dieren meer kans zich te ontwikkelen.

Regelmatig maaien blijft nodig om stevige oevers en bermen te behouden. Ook voorkomt het dat er bomen of struiken gaan groeien. Voor de verkeersveiligheid maaien we de zichthoeken altijd helemaal kort. 

Op de oevers langs het water laten we een deel van de planten staan, zoals gele lis, egelskop en kalmoes. Dit kan op plekken waar de planten de doorstroming van het water niet in de weg zitten. Door het laten staan van de oeverbegroeiing willen we de diversiteit aan planten en insecten langs oevers vergroten. Ook houdt dit de oevers stevig, waardoor het voor rivierkreeften moeilijker is om holen en gangen te graven in de waterkanten.