Maatregelen tegen droogte

Maatregelen tegen droogte

Gemaal Verdoold

Het heeft in de maanden april en mei erg weinig geregend, niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland. Daardoor is de afvoer van de rivieren laag en kan het zout vanaf de zee het binnenland indringen. De eerste regenbuien van juni zijn niet voldoende om het zout in ons beheersgebied meteen terug te dringen.

Vanwege het zouter worden van de Nieuwe Maas laten we vanaf 2 juni tijdelijk geen water in bij de inlaat van gemaal Schilthuis in Rotterdam (op het Oostplein). De Rotte voorzien we van zoet water door met gemaal Leemhuis-Stout bij Zevenhuizen water vanuit de Ringvaart naar de Rotte te pompen. De waterstanden blijven zo op peil.

De Ringvaart krijgt zoet water uit de Hollandsche IJssel. Ook die kan zouter worden. Daarom zorgen verschillende waterschappen ervoor dat de Hollandsche IJssel zo zoet mogelijk blijft. Wij dragen hieraan bij door een paar keer per dag met gemaal Verdoold in Gouderak water op de Hollandsche IJssel uit te malen. De waterstanden in de Krimpenerwaard houden we op peil door bij Bergambacht water in te laten vanuit de Lek. Dat water is zoet.