Maatwerk voor ondernemers bij de betaling van belastingaanslagen

Maatwerk voor ondernemers bij de betaling van belastingaanslagen

De Regionale Belasting Groep (RBG)

In verband met de coronacrisis hebben ondernemers in maart de mogelijkheid gekregen om bij de Regionale Belasting Groep (RBG) uitstel van betaling aan te vragen tot 30 juni. Dit uitstel verloopt binnenkort en dat betekent dat voor 15 juli de aanslag waarvoor uitstel was verkregen, betaald moet zijn.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om de aanslag voor 15 juli in een keer te betalen. Daarom biedt de RBG ondernemers die van de uitstelregeling gebruik gemaakt hebben, onderstaande mogelijkheden.

  1. Betalen in maximaal tien termijnen
    De betaling van de aanslag kan éénmalig gespreid worden over maximaal tien termijnen. De betaling verloopt dan via automatische incasso, waarvan de eerste termijn rond 25 juli 2020 wordt afgeschreven.
  2. Verlengen uitstel van betaling
    Als betaling op dit moment niet mogelijk is, kan gemotiveerd verlenging van het uitstel aangevraagd worden tot uiterlijk 1 september 2020. Als het uitstel wordt verlengd, kan indien nodig per 1 september in maximaal acht termijnen worden betaald.

Ondernemers van wie het uitstel verloopt, ontvangen aankomende week een brief van de RBG. Hierin staat hoe ze contact kunnen opnemen.

Op de website van de RBG vindt u meer informatie.