Meer planten en dieren door dijken in stappen te maaien

Meer planten en dieren door dijken in stappen te maaien

Dijk na eerste maaironde

Vanaf half mei gaat een aannemer de schuine kanten van de dijken langs de rivieren maaien. Dit gebeurt in verschillende stappen.

Eerst maait hij het bovenste deel van de dijken en daarna (circa een maand later) het onderste deel. De bovenkant van de dijk is als eerste aan de beurt, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer op de dijk.

Door in stappen te maaien, krijgen planten, vogels, vlinders en bijen meer kans om zich te ontwikkelen. Het resultaat? Bloemrijkere dijken, waar onder andere vlinders en insecten kunnen schuilen en voedsel kunnen vinden. Met een jaarlijks maaischema houden we daarnaast het gras op de dijken sterk. Een goede grasmat is belangrijk om als dijk bestand te zijn tegen hoog water.

MAAISEL KRIJGT TWEEDE LEVEN

Het grasmaaisel wordt verwerkt en allemaal opnieuw gebruikt. Van een deel van het maaisel wordt Bokashi gemaakt: een soort mest voor de bodem. Ook wordt biobrandstof gemaakt van een deel van het maaisel. Deze soort brandstof is beter voor het milieu dan aardolie en aardgas. Op deze manier wordt het grasmaaisel een bron van energie en is het niet langer afval. Een volgende stap op weg naar onze doelstelling: 100% circulair werken. Dit betekent dat we werken zonder nog afval te produceren. Afval wordt dan altijd een nieuw waardevol product.

Wilt u weten wanneer bij u in de buurt wordt gemaaid? Kijk dan op www.hhsk.nl/wat-doen-we/onderhouden-inspecteren-schoonmaken-repareren/onderhoud-en-kwaliteit-van-het-water#maaien.