Meer waterstandmeters in ons beheersgebied

Meer waterstandmeters in ons beheersgebied

Meetpunt

Verspreid over ons beheersgebied staan waterstandmeters. Deze zijn verbonden met ons digitale Meetnet. Het algemeen bestuur heeft besloten dat we ons meetnet gaan uitbreiden. We krijgen dus meer waterstandmeters in het gebied.

WAAROM HEBBEN WE EEN MEETNET?

Via peilbesluiten leggen we vast welke waterstanden in sloten, vaarten en plassen we nastreven. Dat doen we met bijvoorbeeld gemalen, inlaten en stuwen. Met de metingen controleren we of het lukt die waterstanden te voeren, en of het nodig is om bij te sturen.

ZELF DE WATERSTAND IN JE EIGEN BUURT BEKIJKEN?

Meetnet geeft ons snel inzicht in de waterstanden binnen ons gebied. Maar u kunt ook zelf de waterstanden in uw eigen buurt aflezen op het Meetnet. U kunt met de metingen bijvoorbeeld zien of de waterstand na regenval tijdelijk hoger is.