Nieuwe legger voorliggende dijken buitendijkse gebieden Rotterdam ter inzage

Nieuwe legger voorliggende dijken buitendijkse gebieden Rotterdam ter inzage

Ontwerp-legger voorliggende dijken

Voorliggende dijken (waterkeringen) beschermen gebieden die buiten de grote dijken langs de rivieren liggen, de zogenoemde buitendijkse gebieden. In een legger staat waar welke soorten dijken liggen, hoe breed en hoe hoog ze moeten zijn, wie welke stukken moet onderhouden en welke regels gelden. Daar moet iedereen die woont of werkt op of naast een dijk rekening mee houden. Het hoogheemraadschap heeft een nieuwe ontwerp-legger van voorliggende dijken in Rotterdam vastgesteld.

Deze ontwerp-legger gaat over de voorliggende dijken bij het Rivium, de Esch en het voormalig DWL(drinkwaterleiding)-terrein in Rotterdam In de ontwerp-legger staan de volgende onderwerpen:

  • de ligging van de voorliggende dijken
  • de minimale afmetingen van deze dijken
  • welke partij verplicht is tot welk onderhoud
  • waar de verboden en geboden van de Keur gelden. In de Keur staan voor het grootste deel activiteiten, die niet mogen op en rond de dijken.

De ontwerp-legger ligt vanaf zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 28 augustus zes weken ter inzage. De stukken kunt u lezen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-8015.html of download de ontwerp-legger hieronder. Hier staat ook hoe het proces verloopt en hoe u kunt reageren.

Download

Ontwerp-legger voorliggende dijken (pdf, 40.3 MB)