Nieuwe legger voorliggende dijken Rotterdam vastgesteld

Nieuwe legger voorliggende dijken Rotterdam vastgesteld

Luchtopname voorliggende dijk van de Esch in Rotterdam

Voorliggende dijken (waterkeringen) beschermen gebieden die buiten de grote dijken langs de rivieren liggen, de zogenoemde buitendijkse gebieden. In een legger staat waar welke soorten dijken liggen, hoe breed en hoe hoog ze moeten zijn, wie welke stukken moet onderhouden en welke regels gelden. Daar moet iedereen die woont of werkt op of naast een dijk rekening mee houden.

Voor de voorliggende dijken bij het Rivium, de Esch en het voormalig DWL(drinkwaterleiding)-terrein in Rotterdam is een nieuwe legger vastgesteld door het dagelijks bestuur.

In de legger staan de volgende onderwerpen:

  • de ligging van de voorliggende dijken
  • de minimale afmetingen van deze dijken
  • welke partij verplicht is tot welk onderhoud
  • waar de verboden en geboden van de Keur gelden. In de Keur staan voor het grootste deel activiteiten, die niet mogen op en rond de dijken.

De nieuwe legger heeft ter inzage gelegen van 18 juli tot en met 28 augustus 2020. Tijdens die periode zijn geen zienswijzen ingediend. De nieuwe legger gaat gelden vanaf zondag 4 oktober 2020.

DOWNLOAD
Legger voorliggende dijken