Nieuwe regels van het waterschap ter inzage (ontwerp-waterschapsverordening)

Nieuwe regels van het waterschap ter inzage (ontwerp-waterschapsverordening)

IJsseldijk

Van 29 juni tot en met 28 augustus 2020 ligt er een waterschapsverordening voor u ter inzage. Hierin staan regels voor dijken, kades, singels, sloten, vaarten, plassen en grondwater binnen ons beheersgebied. Deze regels gelden voor iedereen.

Het college van het hoogheemraadschap heeft op 2 juni 2020 het ontwerp van de waterschapsverordening vastgesteld. 

Inspraak: dit kunt u doen

Tijdens de periode waarin het ontwerp van de waterschapsverordening ter inzage ligt, kunt u hierop reageren. Wilt u meer informatie over wat er nou precies in dit stuk staat en/of wat er verandert? Kijk dan op de website: https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-7096.html.