Omgevingsloket online vrijdag 27 november niet beschikbaar

Omgevingsloket online vrijdag 27 november niet beschikbaar

Logo Omgevingsloket

Vrijdag 27 november 2020 is Omgevingsloket online de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De versie van eHerkenning die Omgevingsloket online gebruikt, wordt aangepast (naar versie 1.11). Deze wijziging heeft geen gevolgen voor bedrijven of bevoegd gezag.
  • Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiervoor worden in het Omgevingsloket online teksten gewijzigd.
  • Wijzigingen die beter aansluiten op de wet digitale toegankelijkheid (23 september 2020). In deze release de eerste wijzigingen om de digitale toegankelijkheid van met name publiceerbare aanvragen te verbeteren.

Bron: InfoMil.nl