Onderhoud kade langs de Rotte

Onderhoud kade langs de Rotte

Rottekade

In het najaar van 2020 staat onderhoud aan kadevakken langs de Rotte in Zuidplas en Rotterdam op de planning. Uit onderzoeken is gebleken dat een aantal delen van de Rottekade niet stabiel genoeg is. Daarom gaan we delen van de Rottekade verstevigen met klei.

Jaarlijks voeren we aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma (MJP) onderhoud uit aan de regionale dijken. Zo blijven ze voldoen aan de vereiste hoogten en afmetingen. Door het werk aan de kades, beschermen wij het achterliggende gebied tegen wateroverlast. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 24 juni geld beschikbaar gesteld voor deze werkzaamheden.