Onderhoud wegen juni 2020

Onderhoud wegen juni 2020

Wegen in ons gebied

Aan verschillende wegen in de Krimpenerwaard vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Op een aantal plaatsen moet asfalt worden weggehaald en moet een nieuwe laag worden aangelegd.

Deze werkzaamheden zorgen voor vertraging voor weggebruikers. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer soms na het aanbrengen van de asfaltlaag een aantal uren niet niet over de weg, totdat de asfaltlaag droog is. Zo voorkomen we dat het nieuw asfalt kapot wordt gereden. De werkzaamheden vinden per weg en per dag plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met spitstijden.

WANNEER WORDT WAAR GEWERKT?

Op vrijdag 5 juni vinden werkzaamheden plaats op de Benedenberg in Bergambacht en de Zuidbroek in Berkenwoude. Op woensdag 10 juni wordt er gewerkt op het Toepad in Krimpen aan den IJssel, en op de Tiendweg en de Molenweg in Krimpen aan de Lek. Een dag later op donderdag 11 juni staat de asfaltwagen op de Kadijk Oost in Bergambacht en ook op de Kerkweg en de Breekade in Ouderkerk aan den IJssel. De laatste weg die wordt aangepakt, is de Wetering West in Lekkerkerk op woensdag 17 juni.

VERKEERSREGELAARS

Fietsverkeer en voetgangers worden langs het werk geleid door verkeersregelaars. Automobilisten, vrachtverkeer en motoren kunnen de wegen het beste op genoemde dagen mijden. Lukt dat niet, dan kunnen de verkeersregelaars aangeven hoe en wanneer men bij het juiste adres kan komen.

Bovenstaande data kunnen wijzigen als de weersomstandigheden niet goed genoeg zijn om te asfalteren. Hou onze website daarom in de gaten.