Onze reactie op de troonrede

Onze reactie op de troonrede

Hoe het belastinggeld wordt besteed.

De Miljoenennota staat dit jaar in het teken van economisch herstel na de coronacrisis. Met de Unie van Waterschappen zijn wij zeker positief over de duurzame crisisaanpak van het kabinet, waarbij wordt gekozen om fors te investeren in de transitie naar een duurzaam Nederland.

Landelijk investeren de waterschappen hier ook fors in: nu jaarlijks al 1,7 miljard euro.

Toon van der Klugt, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: ''Bij de enorme ambitie om 75.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030, waarvan een flink aantal in ons gebied, doen wij wel een zeer dringend beroep op gemeenten en alle betrokkenen om te regelen en waar te maken dat deze woningen op geschikte plaatsen en klimaatbestendig worden gebouwd en ontworpen. De voorbeelden en bewezen technieken zijn er. Wij hebben daar met de provincie Zuid-Holland en gemeenten dit jaar een mooi convenant voor gesloten: nu allemaal aansluiten en doen! Anders is ons al dichtbebouwde gebied klimaat- en waterbestendig maken, dweilen met de kraan open!''

Duurzame investeringen

Ook wij investeren de komende jaren nog meer in een groenere, meer waterbestendige leefomgeving. Onze energieslurpende afvalwaterzuiveringsinstallaties worden dankzij biogas en zonne-energie al energieneutraal. Daarnaast investeert het hoogheemraadschap in een heuse waterkrachtcentrale bij de inlaat van gemaal Krimpenerwaard in Bergambacht. Van der Klugt: “Dit is slechts een greep uit de vele investeringen die we doen om het energieverbruik in onze zuiveringsprocessen te besparen.”

Check nog veel meer van dit soort mooie initiatieven op onze webpagina duurzaam waterschap.