Op de hoogte van droogte

Op de hoogte van droogte

Droogtemeter: rivierafvoer

De aanhoudende hitte en droogte levert in heel ons land problemen op voor de kwaliteit en beschikbaarheid van het water in sloten en plassen. Maar ook voor de natuur, land- en tuinbouw. Zo ook in onze regio. Het aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte neemt toe. Zwemmers moeten oppassen. We raden hen aan de zwemwaterapp te gebruiken, om te bekijken waar je veilig in natuurwater kunt zwemmen.

WAT DOET HET WATERSCHAP?
Door de hitte verdampt dagelijks een enorme hoeveelheid water via de planten en uit sloten en plassen. Door het uitblijven van voldoende regen, moeten we dit op een andere manier aanvullen. Daarom laten we nog steeds zoet water van goede kwaliteit vanuit de Lek, Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas het gebied instromen. Dat is nodig voor droge voeten en schoon water: om de dijken sterk en veilig te houden en om de kwaliteit van water goed te houden. Voor de land- en tuinbouw, maar ook voor planten en dieren.

VOORUITZICHTEN
De komende tijd neemt de hitte waarschijnlijk iets af, terwijl er zeer plaatselijk flinke buien vallen. Deze zijn nooit precies te voorspellen. Lokaal kunnen deze tot wateroverlast leiden, terwijl het op andere plekken droogt blijft. Voor ons betekent dit dat wij ook dan voortdurend alert moeten blijven. We proberen zoveel mogelijk zoet water in ons gebied vast te houden én ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om de zware regen op te vangen. Daarnaast blijven we uiteraard de toestand van dijken en kades monitoren. Waar nodig inspecteren we de dijken extra en als het nodig is repareren we scheuren of gaten direct.

Bekijk het actuele neerslagtekort in Nederland in een grafiek

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken en van alle media die over ons schrijft? Kijk dan op www.hhsk.nl/droogte of volg ons op social media via TwitterFacebookLinkedIn of Instagram.