Persleidingen gemaal Krimpenerwaard gerepareerd

Persleidingen gemaal Krimpenerwaard gerepareerd

Werkzaamheden persleidingen

De persleidingen bij gemaal Krimpenerwaard zijn gerepareerd. Dit was nodig omdat de leidingen waren verzakt en er daardoor lekkage was ontstaan.

Nu de buizen weer op juiste hoogte liggen en de lekkages zijn verholpen, kan vanuit de Lek het water weer goed de polders van de Krimpenerwaard instromen. Zo zorgen we ervoor dat meer dan 50.000 mensen voldoende en schoon water hebben.

De aannemer rond deze week het werk af, wel kan het verkeer weer over de Lekdijk rijden. Aan gemaal Krimpenerwaard vinden nog wel werkzaamheden plaats. Daar wordt een visvriendelijke pomp aangelegd, die ook stroom op kan wekken.