Planten en dieren die niet in onze natuur horen

Planten en dieren die niet in onze natuur horen

Grote waternavel

Sommige planten en dieren die niet in onze natuur thuishoren, kunnen schade veroorzaken. Zo groeien de wortels van de Japanse duizendknoop dwars door wegen en dijken. Amerikaanse rivierkreeften graven in oevers en knippen met hun scharen heel veel waterplanten af. En de grote waternavel is een woekerende waterplant die andere planten en water verstikt.

Planten en dieren die van nature niet in Nederland voorkomen, worden exoten genoemd. Ze kunnen een risico vormen voor de waterveiligheid, waterkwaliteit en biodiversiteit (verschillende planten en dieren). In de ‘beleidsuitwerking invasieve exoten’ hebben we opgeschreven hoe wij als waterschap verspreiding en schade van deze planten en dieren proberen tegen te gaan. Deze informatie ontvangt ons algemeen bestuur voor hun vergadering eind maart en komt op onze website te staan. Daarbij staan ook tips. Bijvoorbeeld: gooi nooit planten en dieren uit uw vijver of aquarium in de sloot, maar breng ze naar het milieupark. Ziet u vreemde planten en dieren in het water? Geef het ons door via het meldingsformulier.