Renovatie Prinsenmolen

Renovatie Prinsenmolen

Met behulp van subsidie van de provincie Zuid-Holland gaan we de Prinsenmolen restaureren. De Prinsenmolen is een rijksmonument uit 1648, gelegen tussen de Rotte en de Bergse Voorplas.

Voorheen bemaalde de molen de polder Berg en Broek, maar sinds 1966 is dit overgenomen door het gemaal Berg en Broekse verlaat. De Prinsenmolen is sinds 1936 eigendom van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en vervult nu voornamelijk een toeristische functie.

In de komende weken zullen vooruitlopend op de restauratie de houten luiken van de begane grond alvast vervangen worden. De aanbestedingsprocedure loopt, na de VV van 7 oktober zijn we voornemens de opdracht aan een van de geselecteerde aannemers te gunnen.