Schoner water en visvriendelijker in Krimpenerwaard

Schoner water en visvriendelijker in Krimpenerwaard

Martin Vink en Linda-Rose Santhagens

Dit jaar wordt een van de pompen van gemaal Krimpenerwaard in Bergambacht en een inlaat door de IJsseldijk heen (ter hoogte van de kinderboerderij) in Krimpen aan de IJssel gemaakt.

De nieuwe pomp is een visvriendelijke pomp. Vissen kunnen door de pomp zwemmen, als deze water vanuit de polder naar de rivier de Lek pompt.

Door de nieuwe inlaat kan het hoogheemraadschap water vanuit de Hollandsche IJssel inlaten in het watersysteem van Krimpen aan den IJssel. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in dit gebied. Om ervoor te zorgen dat vissen van polder naar rivier kunnen zwemmen, wordt de buis ingericht als vissluis.

MEEBETALEN

Rijkswaterstaat vindt visvriendelijkheid ook belangrijk vanuit de Kaderrichtlijn Water en betaalt daarom mee aan de nieuwe pomp en aan de inlaat.

Op 12 februari hebben Martin Vink van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat een overeenkomst getekend die deze bijdrage mogelijk maakt.

GELD UITGEVEN AAN PLATTELAND

Bovenstaande projecten en de inlaat die vorig jaar is gerealiseerd bij het fietspad aan het eind van de Tiendweg Oost in Ouderkerk aan den IJssel worden ook betaald door Europese subsidie POP3: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.”