Sensoren en satellieten meten effect droogte op kades

Sensoren en satellieten meten effect droogte op kades

Samenwerken aan de droogtescan

Op drie locaties in ons gebied zijn begin dit jaar meetsensoren in droogtegevoelige kades geplaatst. Door de meetresultaten te vergelijken met satellietdata hopen we nog beter inzicht te krijgen in hoe de kade reageert op langdurige droogte. De meetlocaties zijn in Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen.

De sensoren meten ter plaatse de vochtigheid in de kades. Daarnaast wordt op basis van satellietdata de vochtigheid van de kades ingeschat en in een app zichtbaar gemaakt. Deze gegevens worden vervolgens met elkaar vergeleken. We noemen dit een droogtescan. Deze droogtescan geeft een beeld van de staat van de kade. Zo weten we in de toekomst nog beter wanneer we de kades moeten controleren en hoe we ze het best kunnen verstevigen.

Samen onderzoeken

Droge perioden in het voorjaar en de zomer zorgen voor uitdroging van droogtegevoelige kades. Een tekort aan neerslag leidt op verschillende locaties tot scheurvorming. Daarom doen wij mee aan onderzoek naar droogtegevoelige kades. We willen nagaan onder welke omstandigheden droogtescheuren ontstaan en welke invloed zij hebben op de kade.

We werken in dit onderzoek samen met STOWA, TU Delft en de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. Op tien locaties vinden metingen plaats. De metingen zijn gelijk bij de drie waterschappen: dezelfde sensoren en meetfrequenties worden gebruikt. De eerste resultaten komen eind 2020 beschikbaar.

Meer weten? Lees hier verder.