Sloten baggeren in de Krimpenerwaard

Sloten baggeren in de Krimpenerwaard

Baggerwerkzaamheden

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert van januari 2020 tot en met december 2020 onderhoud uit in een aantal grote sloten in Stolwijk, Bergambacht en Berkenwoude (gemeente Krimpenerwaard).

Het gaat hierbij om baggeren, waarbij we de laag slib of modder op de bodem verwijderen. Door te baggeren houden we de sloten op de juiste diepte. 

Tijdens deze werkzaamheden reinigen we direct ook alle duikers: dit zijn waterdoorgangen -vaak brede betonnen buizen- onder het land of de weg door. De werkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Lees meer over baggeren in de Krimpenerwaard