Stand van zaken droogte

Stand van zaken droogte

Dijkwacht

De regenbuien van de afgelopen week, zowel in Nederland als Duitsland, hebben geholpen om de droogte en het zouter worden van het water in ons gebied tegen te gaan. Het opgebouwde neerslagtekort is ondanks de buien nog steeds hoog.

Door de regen nemen we op dit moment geen extra maatregelen meer om het water in ons gebied zoet te houden. De afvoer van de rivieren is gestegen, waardoor we het water in ons gebied weer via onze gebruikelijke routes kunnen laten stromen. Een mobiele pomp blijft staan om het waterpeil hoog genoeg te houden in Lekkerkerk.

NEERSLAGTEKORT BLIJFT HOOG

Ondanks de buien is het opgebouwde neerslagtekort nog steeds hoog. De vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard gaan daarom meehelpen met de controle van droogtegevoelige kades (veenkades) in ons gebied. Bij aanhoudende droogte bestaat de kans namelijk dat deze veenkades uitdrogen. Hierdoor kunnen scheuren ontstaan waardoor sneller water kan verdwijnen uit het veen. De veenkade kan dan te licht worden. Uiteindelijk kan de kade wegschuiven als er te veel schade is ontstaan.

Tot nu toe hebben onze eigen medewerkers extra rondes gelopen. Door de extra hulp van onze dijkwachten kunnen we scheuren sneller opsporen en actie ondernemen als dat nodig is. We kunnen de scheuren bijvoorbeeld opvullen met klei.