Stuw vernield in natuurgebied de Nesse

Stuw vernield in natuurgebied de Nesse

Trekker met noodpomp

Door vernielingen aan de stuw in natuurgebied de Nesse, dichtbij Berkenwoude, is tijdens het paasweekend 250 hectare schoon regenwater weggelopen.

We proberen de schade te beperken met noodmaatregelen. De reden voor het toebrengen van de schade is onduidelijk. Samen met Stichting Zuid-Hollands Landschap hebben we aangifte gedaan bij de politie.

KOSTBAAR WATERVERLIES

De stuw langs de Nesse Tiendweg is onderdeel van een eigen watersysteem om schoon regenwater vast te houden. Het regenwater was in de afgelopen maanden speciaal vastgehouden omdat vochtige graslanden van groot belang zijn voor de weidevogels en hun kuikens. De verdroging vormt nu een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van het leefgebied van de vogels, aangezien de komende tijd nauwelijks regen is voorspeld.

AANVOER OPPERVLAKTEWATER

Alleen met aanvoer van extra oppervlaktewater kan de verdroging worden tegengegaan. In deze aanvoer van oppervlaktewater is blauwalg gevonden. Om de verspreiding van blauwalg te voorkomen hebben we een noodpomp op een andere locatie geplaatst, om het waterpeil in natuurgebied de Nesse te beheren. Op deze manier hopen we de verdroging te beperken.