Talkshow: In gesprek over het nieuwe waterbeheerprogramma

Talkshow: In gesprek over het nieuwe waterbeheerprogramma

Proces Waterbeheerprogramma

Op woensdagavond 20 januari om 20.00 uur kunt u de talkshow live volgen en meepraten in de chat.

Vanwege de aangescherpte maatregelen is de opname en uitzending van de talkshow in december niet doorgegaan. Inmiddels hebben wij het format aangepast en gaat alles digitaal. 

Uitgebreide informatie over het programma en hoe u mee kunt doen, leest u op waterbeheerprogramma.hhsk.nl/talkshow.

Over de talkshow

De talkshow vormt het sluitstuk van het participatietraject voor het nieuwe waterbeheerprogramma van het waterschap. We gaan in gesprek met deelnemers en experts over het verloop en de resultaten van deze participatie. Ook spreken we met dijkgraaf Toon van der Klugt over het vervolg van dit proces.

Brede gesprekken

De afgelopen maanden kwamen inwoners, ondernemers, waterrecreanten, agrariërs en anderen betrokken bij elkaar om te praten over een nieuw Waterbeheerprogramma. Dit programma vormt de belangrijkste leidraad voor het werk van het waterschap voor de komende zes jaar. De deelnemers spraken over thema’s zoals bodemdaling, waterkwaliteit, waterrecreatie, samenwerking, schoon en gezond water, grondwater en funderingen. In totaal hebben 120 deelnemers tijdens 15 online bijeenkomsten met elkaar gesproken en de medewerkers van het waterschap geadviseerd.

Programma

Tijdens de eerste ronde van de talkshow komen deelnemers aan de gesprekken aan het woord. Wat motiveerde hen om mee te doen? Wat geven ze mee aan het waterschap? Daarna praten we met verschillende experts die bij deze participatiegesprekken betrokken waren. Wat viel op? Welke opvallende resultaten kwamen naar voren? En na een column van ecoloog André de Baerdemaeker gaan we in het derde deel in gesprek met dijkgraaf Toon van der Klugt. Wat heeft hij geleerd van deze participatie? Welke invloed had de coronapandemie op het proces? Hoe wordt de oogst verwerkt in het waterbeheerprogramma? De talkshow staat onder leiding van moderator Bart Cosijn.