Teeltwisseling met aandacht voor waterkwaliteit

Teeltwisseling met aandacht voor waterkwaliteit

Het meten van de waterkwaliteit

De teeltwisseling in de glastuinbouw komt er weer aan. In deze periode worden kassen grondig schoongemaakt om te kunnen starten met een nieuwe teelt. Het water dat gebruikt is voor de schoonmaak kan voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten en mag niet op de sloot terecht komen.

Ook het uitlekwater van substraatmatten (matten met voedingsstoffen voor de planten) en groenafval mag niet in de sloot. Ondanks de aandacht hiervoor zien waterschappen toch dat het niet overal goed gaat, daarom zijn hun handhavers in deze periode extra alert. 

Waterkwaliteit

Rond de teeltwisseling meten we vaker grote vervuilingen in de sloten die de kwaliteitsnormen overschrijden. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en daarmee de flora en fauna in en rond het water. Ook brengt het de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar. Bewust omgaan met de waterstromen bij teelwisseling is daarom van groot belang. Onnodige lozingen kunnen vaak relatief eenvoudig voorkomen worden. Een goede planning van de teeltwisseling en kennis van de waterstromen (het watersysteem) op het bedrijf is van groot belang.

Ook tijdens het opstarten van de nieuwe teelt is het van belang om lozing te voorkomen en zoveel mogelijk water te hergebruiken.  Op glastuinbouwwaterproof.nl staan al veel tips over het voorkomen van lozingen rondom de teeltwisseling. Zo is er ook een flyer met praktische tips en aandachtspunten om lozingen naar de sloten te voorkomen. Daarnaast is er een uitgebreidere brochure met de “werkwijze voorkomen emissie teeltwisseling substraatteelt”. Ondernemers die de regels overtreden brengen schade toe aan het imago van de branche en brengen bovendien het middelenpakket in gevaar. Een goede waterkwaliteit is een gezamenlijk belang.

Extra alert en extra controles

De teeltwisseling is een drukke periode waarin veel moet gebeuren in een korte tijd. De waterkwaliteit mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Daarom zijn toezichthouders in deze periode extra alert, waar nodig wordt er gehandhaafd en strafrechtelijk opgetreden.