Themista gaat weer aan

Themista gaat weer aan

Afvalwaterzuivering Kralingseveer

Begin dit jaar ontvingen wij uit de omgeving van onze afvalwaterzuivering Kralingseveer in Capelle aan den IJssel meldingen van geuroverlast.

De geuroverlast werd veroorzaakt door ingebruikname van een nieuw installatie-onderdeel, Themista. Wij hebben het installatie-onderdeel stilgezet en onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van de geuroverlast. Inmiddels hebben wij verbeteringen aangebracht en we vertrouwen erop dat hiermee de problemen zijn opgelost. Daarom gaan wij de installatie na 15 juni weer aanzetten.

WAT ALS U GEUROVERLAST ERVAART?

Op een afvalwaterzuivering, en heel dicht in de buurt daarvan, zal het altijd een beetje ruiken. Maar het is niet de bedoeling dat u overlast ervaart in en rondom uw huis. Als u in de komende periode toch geuroverlast ervaart, laat het ons dan weten. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 010 45 37 200. Ook kunt u een e-mail sturen naar klantmeldingen@hhsk.nl.

WAT IS THEMISTA

Themista helpt om meer energie op te wekken uit het slib wat overblijft na het zuiveren van water. Na het zuiveren blijven er twee producten over; schoon water en slib. Het schone water gaat terug de natuur in. Van het slib maken wij energie. Dit doen wij door het slib te vergisten. Bij de vergisting komt biogas vrij die wij omzetten in energie om zo de hele zuivering van stroom te voorzien.

MEER ENERGIE EN MINDER VERVOER

Met Themista® maken we meer biogas uit dezelfde hoeveelheid zuiveringsslib. De installatie heeft nieuwe technieken waardoor we de opbrengst van biogas uit slib kunnen verhogen. We wekken dankzij deze vernieuwing niet alleen meer energie op, we hoeven ook minder afval af te voeren waardoor er minder vervoersbewegingen nodig zijn.