Themista gaat weer aan

Themista gaat weer aan

Themista

Het hoogheemraadschap plaatst drie filters in het installatie-onderdeel Themista op de afvalwaterzuivering Kralingseveer om de geuroverlast tegen te gaan. Op maandag 7 december gaat de installatie weer aan.

WAT IS THEMISTA

Themista helpt om meer energie op te wekken uit het slib wat overblijft na het zuiveren van water. Na het zuiveren blijven er twee producten over; schoon water en slib. Het schone water gaat terug de natuur in. Van het slib maken wij energie. Dit doen wij door het slib te vergisten. Bij de vergisting komt biogas vrij dat wij omzetten in energie om zo de hele zuivering van stroom te voorzien.

OPLOSSING VOOR DE GEUROVERLAST

In de afgelopen maanden is hard gezocht naar een goede oplossing om de geurproblemen definitief op te lossen. Gekozen is voor verschillende soorten filters. Er komen verschillende geurstoffen vrij bij Themista. Om alle geuren af te vangen wordt de lucht door twee filters geleid. Elk filter vangt een andere stof af. Bij het opstarten van Themista wordt voor de zekerheid nog een derde filter geplaatst. Mochten er toch stoffen door de twee filters heen komen dan is het derde filter het slot op de deur.

Meer energie, minder vervoer

Met Themista® maken we meer biogas uit dezelfde hoeveelheid zuiveringsslib. De installatie heeft nieuwe technieken waardoor we de opbrengst van biogas uit slib kunnen verhogen. We wekken dankzij deze vernieuwing niet alleen meer energie op, we hoeven ook minder afval af te voeren waardoor er minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Samenwerking

De realisatie van de praktijkinstallatie wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van het samenwerkingsverband van waterschap Zuiderzeeland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en STOWA. Dit project wordt mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.