Update droogte

Update droogte

Gemaal Schilthuis

De regenbuien van de afgelopen week helpen om de droogte en het zouter worden van het water in ons gebied tegen te gaan. Het neerslagtekort is ondanks de buien nog steeds hoog.

Door de regen nemen we op dit moment geen extra maatregelen meer om het water in ons gebied zoet te houden. De afvoer van de rivieren is gestegen, waardoor we het water in ons gebied weer via onze gebruikelijke routes kunnen laten stromen.

CONTROLE KADES

Onze eigen medewerkers lopen nog steeds extra inspectierondes. Bij aanhoudende droogte bestaat de kans namelijk dat deze veenkades uitdrogen. Hierdoor kunnen scheuren ontstaan waardoor sneller water kan verdwijnen uit het veen. De veenkade kan dan te licht worden. Uiteindelijk kan de kade wegschuiven als er te veel schade is ontstaan.
Door de extra controles kunnen we scheuren sneller opsporen en actie ondernemen als dat nodig is. We kunnen de scheuren bijvoorbeeld opvullen met klei.