Vergaderingen commissies

De commissies Integraal Waterbeheer en Algemene Zaken en Middelen vergaderen op donderdag 5 november om 14.00 uur. U kunt de vergaderingen online bijwonen.

Inspreken tijdens de vergaderingen is mogelijk nadat u zich heeft aangemeld bij de voorzitter via het secretariaat, tel. 010 45 37 272. U kunt de vergaderingen achteraf ook altijd bekijken en beluisteren via https://hhsk.waterschapsinformatie.nl/

Agenda's