Verhuizing vissen voor schone Bleiswijkse Zoom

Verhuizing vissen voor schone Bleiswijkse Zoom

Emmers met vis dragen

Binnenkort starten de baggerwerkzaamheden in de Bleiswijkse Zoom. Voordat de sliblaag uit de plas kan worden verwijderd, moeten eerst de vissen in veiligheid worden gebracht.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft deze taak op zich genomen. Duizenden kilo’s vis zijn verhuisd naar visverenigingen en wateren in het Lage en Hoge Bergse Bos. De video ‘visstandbeheer Bleiswijkse Zoom’ laat zien hoe de vissen worden gevangen, gecontroleerd en geselecteerd.

NATUURLIJKE MAATREGEL

Een van deze maatregelen om ervoor te zorgen dat het ecosysteem van dit water- en groengebied zich kan herstellen, is dat enkel een deel van de vissen wordt teruggeplaatst in de plas, zodra de werkzaamheden zijn afgerond. De hoeveelheid van een bepaalde vissoort die wordt teruggeplaatst, wordt afgestemd met de andere vissoorten, een evenwichtige visstand. Sommige vissoorten woelen namelijk in de bodem, waardoor het water troebel wordt en er meer kans is op algengroei. Blauwalg kan leiden tot gezondheidsklachten, waardoor zwemmen en spelen in het recreatiegebied niet meer veilig is. Door deze maatregel neemt het risico op blauwalg af.

COMBINATIE VAN MAATREGELEN

Om de algengroei in de zwemplas te beperken, is er een combinatie van maatregelen nodig. Aannemer JP Schilder BV start na de zomer met het baggeren van de plas. Ook wordt de aanvoer van het voedingsrijke water uit de Rotte omgeleid. Verschillende delen van de waterkanten worden zo aangelegd, dat overplanten er goed kunnen groeien. Begroeide oevers van de plas zorgen voor verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Deze maatregelen samen zorgen ervoor dat de Bleiswijkse Zoom een fijne plek blijft waar iedereen van kan blijven genieten.