Voldoende water voor akkerbouwers

Voldoende water voor akkerbouwers

Akker besproeien

Akkerbouwers hebben tijdens droge perioden genoeg water om hun gewassen zoals aardappelen, uien, bieten en spruiten te kunnen besproeien. Dat is het resultaat van onderzoek van het hoogheemraadschap en reacties van akkerbouwers in ons gebied.

Op maandag 20 januari was een aantal medewerkers van het hoogheemraadschap op uitnodiging bij een studieavond van een vereniging van akkerbouwers. Tijdens de avond ging het over de beschikbaarheid van water tijdens droge perioden, de meetresultaten van gewasbeschermingsmiddelen op het meetpunt akkerbouw en over het Activiteitenbesluit (milieuregels voor boeren).

In verschillende presentaties is onder meer uitgelegd hoe het watersysteem in ons gebied werkt bij droogte en welke landelijke afspraken daar over zijn. Uit onderzoek vooraf en navraag bij de telers tijdens de avond zelf, is gebleken dat tijdens droge perioden genoeg water beschikbaar is. In de droge zomer van 2018 hadden zij genoeg water. Daarnaast zijn de ligging van de meetpunten gewasbeschermingsmiddelen en de resultaten van deze metingen gedeeld. Als laatste is meer verteld over de uitvoering van de regels uit het Activiteitenbesluit.

Bij de avond waren veertig telers aanwezig. Zij waren zeer geïnteresseerd en stelden veel vragen. In de toekomst gaat droogte bijvoorbeeld vaker voorkomen. Hoe gaan we daar samen mee om? Onze medewerkers hebben die zoveel mogelijk op de avond zelf beantwoord. Waar dat niet kon, volgt het antwoord op een later moment.