Voorbereid op crisissituaties: wij staan 24/7 paraat

Voorbereid op crisissituaties: wij staan 24/7 paraat

Hoog water in 2018

Als het spannend wordt, dan is uw waterschap er om een crisis het hoofd te bieden. Van vervuiling in het water, uitval van techniek tot extreem hoogwater, we willen er klaar voor staan.

We oefenen dit soort spannende situaties regelmatig en we beschrijven onze werkwijze uitgebreid in een calamiteitenplan. Het dagelijks bestuur heeft het nieuwe plan deze week vastgesteld en deze verschijnt in 2021 op onze website.

Als waterschap werken wij met de brandweer, de politie en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) samen in de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden en Haaglanden. We proberen crisis te voorkomen en bestrijden, we bereiden ons voor en organiseren de nazorg. Naast de coronacrisis zijn voorbeelden van crises uit de afgelopen jaren: wateroverlast in polders door extreme neerslag, vervuiling van water, extreem hoogwater in de grote rivieren (zoals in 1995), droogte en uitval van installaties op onze gemalen of rioolwaterzuiveringen.

Wij staan 24/7 paraat

Het waterschap staat 24/7 paraat. Binnen onze crisisorganisatie staan onze experts en het juiste materieel klaar voor inzet. Vaak vanuit hun dagelijkse functie en omdat zij graag willen bijdragen. We werken hierin intensief samen met verschillende mensen en organisaties binnen ons werkgebied, zoals gemeenten, veiligheidsregio’s, gemeenten, bewoners en onze dijkwachten. Betrokken mannen en vrouwen die delen van ons werkgebied op hun duimpje kennen. De dijkwacht start als het water hoog tegen onze dijken staat: onder begeleiding van onze dijkinspecteurs onderzoeken zij kades en dijken op risico’s en beschadigingen.