Voorbereidingen hoog water

Dit weekend verwachten we hoog water op de grote rivieren. Het water bereikt maandagmiddag zijn hoogste punt. Ook is er storm met neerslag voorspeld.

Uit voorzorg voeren onze dijkinspecteurs extra inspecties uit en laten we onze gemalen langer draaien. Door onze gemalen extra te laten draaien en zo de waterstanden in sloten en plassen te verlagen, hebben we meer ruimte voor water.

Onze gemalen draaien

WATEROVERLAST IN OF ROND UW WONING?

Bekijk de veel gestelde vragen

ACTUELE WATERSTANDEN

Rijkswaterstaat informeert de waterschappen en de veiligheidsregio's over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen. Hiervoor maken wij ook gebruik van de actuele weersinformatie van het KNMI.

Op de website van Rijkswaterstaat staan de meest actuele waterstanden.