Voorjaar begint droog

Voorjaar begint droog

Zoet water inlaten

Het heeft sinds maart niet of nauwelijks meer geregend in Nederland. De bodem wordt droger en het hoogheemraadschap laat rivierwater in om de waterstanden in ons gebied op peil te houden. In de Nieuwe Maas, de Hollandsche IJssel en de Lek is hiervoor voldoende zoetwater voor handen.

We houden daarbij de chloridegehaltes van de rivieren goed in de gaten. De waterafvoer van de Rijn daalt, waardoor de rivieren minder tegendruk kunnen leveren richting zee. De invloed van de zee op de waterkwaliteit van de rivieren wordt zo wat groter.  

GEEN WATER HALEN UIT SOMMIGE PLASSEN

Bent u werkzaam in de agrarische sector en wilt u water halen uit een sloot of plas? Dat mag binnen de voorwaarden. Behalve uit sommige plassen. Uit de Zevenhuizerplas, Eendragtspolder, Kralingse Plas, Bergse Plassen, Bleiswijkse Zoom en de Krimpenerhout mag u geen water halen. Met deze regel, die geldt sinds november 2019, willen we de waterkwaliteit van deze plassen beter beschermen.

INSPECTIES DROOGTEGEVOELIGE KADES NOG NIET NODIG

Controle van droogtegevoelige kades in ons gebied is voorlopig nog niet nodig. Dit komt omdat het tot maart veel heeft geregend. Pas bij een langere periode van droogte kunnen deze uitdrogen, waardoor scheuren kunnen ontstaan. 
Onze medewerkers en vrijwillige dijkwachten zijn wel begonnen om zich voor te bereiden op inspecties van deze kades, die mogelijk weer nodig zijn, als de droogte langer aanhoudt.