Water inlaten via Bergsluis gestopt

Water inlaten via Bergsluis gestopt

Foto: Cathrotterdam / CC BY-SA

Het hoogheemraadschap heeft van 24 tot 28 april extra zoetwater het gebied laten instromen vanwege de aanhoudende droogte. Het water werd binnengelaten via de Bergsluis in Rotterdam, vanuit het gebied van het hoogheemraadschap van Delfland.

Dankzij deze maatregel en de regen van deze week, is er in het gebied voorlopig voldoende water beschikbaar. Het inlaten van extra zoetwater bij de Rotterdamse Bergsluis is daarom gestopt. Wel blijven we alert en laten we weer extra water in wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Voldoende zoetwater is nodig om verzilting van het water in ons gebied tegen te gaan. Door de lage waterafvoer van de Rijn kunnen de rivieren minder tegendruk leveren richting zee. Het water van de Nieuwe Maas wordt daardoor zouter bij het Boerengat in Rotterdam. Op dat moment laten we daarom geen water meer in vanuit deze rivier. Bij het uitblijven van regen laten we dan extra water ons beheersgebied instromen vanuit de Hollandsche IJssel en de Lek. Dat zoete rivierwater is belangrijk voor de waterkwaliteit, planten, bomen en dieren en voor boeren en tuinders.