Waterschap en natuur werken samen aan waterkwaliteit Rotte

Waterschap en natuur werken samen aan waterkwaliteit Rotte

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft twee hectare natuurvriendelijke oevers aangelegd langs de Rotte en eiland Pekland.

Nu het waterschap klaar is met de werkzaamheden, is het de beurt aan de natuur om zijn werk te doen. In het ondiepe water van de oevers kunnen moerasplanten gaan groeien. Dit vormt een fijne leefplek voor allerlei waterdiertjes, vissen, vogels en insecten. Zo zorgen de natuurvriendelijke oevers voor meer biodiversiteit en een verdere verbetering van de waterkwaliteit. Ook zorgt de begroeiing ervoor dat de oeverkanten minder snel afbrokkelen én al die natuur is mooi om naar te kijken, langs te lopen, fietsen of varen.

Bekijk hier de video ‘natuurvriendelijke oevers voor schoner water in de Rotte’.